Page 11 - Makma
P. 11

 MAKMA VEILIGHEID BOVEN ALLES
CE CERTIFICERING
Pleziervaartuigen die in de handel worden gebracht moeten voldoen aan de CE Richtlijn Pleziervaartuigen. Deze richtlijn stelt veiligheidseisen, milieueisen, gezondheidseisen en biedt bescherming aan consumenten. Een producent is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE markering op zijn vaartuig. Daarvoor moet hij verklaren en aantonen dat zijn vaartuig aan de eisen van de Richtlijn voldoet. Om dat te onderzoeken zijn er een aantal keuringsregimes, afhankelijk van de ontwerpcategorie van de boot.
De modellen van Makma zijn afzonderlijk gekeurd door
het DCI (Dutch Certification Institute) en voldoen aan de
CE Richtlijn Pleziervaartuigen. Ze voldoen daarmee volledig aan bovengenoemde veiligheidseisen.
DE MOOISTE SHOWROOM
Aquatec Industries is de grootste sloepenbouwer van Nederland. Met het moderne Antaris, het exclusieve Makma en het klassiek gelijnde Maril biedt Aquatec Industries voor elke watersporter wat wils. Alle boten zijn verenigd in een 1.500 m2 grote indoor haven in het Friese Woudsend, waardoor Aquatec het gehele jaar door haar eigen prachtige ‘inwater’ bootshow heeft.
MAKMA - 11
 

   9   10   11   12   13